ΛΥΚΟΜΙΔΗΣ

Φιλοσοφία, μυσταγωγία και επιστήμη

Η ΘΕΙΑ ΑΓΑΠΗ

Posted by lykofron στο 13/10/2009

ΘΕΙΑ ΟΥΣΙΑ ή ΘΕΙΑ ΑΓΑΠΗ είναι η εκ του Χάους (δηλαδή απο το ανεκδήλωτο Είναι) ελθούσα ουσία στην Φύση (δηλαδή στο ενεργητικό Είναι ) είναι αϊδιος (δη­λαδή αιώνια χωρίς αρχή και τέλος).

Η Θεία ου­σία εμφανίζεται στην Φύση ως άτομα της ατο­μικής ουσίας και προκαλεί με την εμφάνισή της την αντικειμενική εμφάνιση της συνεχούς ου­σίας η οποία με το Είναι της πληροί τον άπειρο χώρο και είναι ο ουσιαστικός χώρος μέσα στον οποίο μπορούν να ενεργήσουν τα άτομα της Θείας ουσίας ή ατομικής ουσίας. Η αΐδια Ατο­μική ουσία ή Δυάδα είναι η Μητέρα των κό­σμων στη Φύση ταυτίζεται με την ύλη, ενώ η αΐδια Συνεχής ουσία ή Πατέρας των κόσμων στη Φύση, με το Είναι της αποτελεί τον ουσια­στικό χώρο. Η πρώτη ουσία είναι ο παθητι­κός παράγων των κόσμων ενώ η δεύτερη εί­ναι ο ενεργητικός παράγων.

Τα άτομα της αΐδιας ατομικής (μεριστής) ου­σίας χαρακτηρίζονται ως «αεί κινούμενα και ζώντα Είναι». Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν υπάρξεις (Είναι) με εκδηλωμένους τους Νό­μους της Κίνησης και  της Ζωής (κινούμενα και ζώντα) ατελεύτητα (αεί) .Τα άτομα της μεριστής ουσίας δεν έχουν συνέχεια προς το Άπειρο αλλά απλώς  βρίσκονται εντός της συνεχούς ουσίας. Στο σημείο αυτό είναι εν­διαφέρον να αναφερθεί ποια σχέση έχουν αυτά τα άτομα με τα ψυχικά άτομα (ψυχικές ατομικό­τητες) Τα ψυχικά άτομα χαρακτηρίζονται ως «κινούμενα και ζώντα και ενεργούντα συνει­δητά Είναι εν συνεχεία και απείρως». Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν υπάρξεις (Είναι) που έχουν δική τους έννοια για την ύπαρξη τους (συνειδητά) με εκδηλουμένους τους Νόμους της Κίνησης, της Ζωής και της Ενέργειας (κι­νούμενα, ζώντα και ενεργούντα) και έχοντα συνέχεια με το άπειρο. Τα Ψυχικά άτομα έχουν συνέχεια προς το Άπειρο. Στο σημείο αυτό εί­ναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι η θεωρία της Σχετικότητας συμφωνεί σε πολλά σημεία με τις απόψεις του Σπύρου Νάγου. Κατ’ αυτήν την θεω­ρία: «η ενέργεια έχει μάζα και συνεπώς εμφανί­ζει αδράνεια ενώ η ύλη δεν έχει μάζα αλλά μό­νον κίνηση και ύπαρξη (ζωή). Η ύλη με την κίνηση προσλαμβάνει ενέργεια και η ενέργεια της προσδίδει αδράνεια». Γεννιέται όμως το ερώτημα: Γιατί τα στοιχειώδη  σωματίδια σε κατάσταση ηρεμίας τους έχουν αδράνεια δηλ. μάζα; Για να άρει το αδιέξοδο αυτό η θεωρία της Σχετικότητας θεώρησε ότι τα στοιχειώδη σωματίδια συγκροτούνται από άλλα μικρότερα σωματίδια που κλήθηκαν κουώρκς. Τα κου­ώρκς θεωρήθηκαν ότι βρίσκονται σε αδιάκοπη κίνηση μέσα στα στοιχειώδη σωματίδια πράγμα που σημαίνει ότι αφενός μεν διατη­ρούν την αυτοτέλεια τους και αφετέρου με την κίνηση τους προσλαμβάνουν ενέργεια. Έτσι η μάζα ηρεμίας των στοιχειωδών σωματιδίων είναι διάφορη του μηδενός γιατί είναι άθροισμα των μαζών των διαρκώς κινουμένων κουώρκς. Έρευνες της επιστήμης οδήγησαν στην ανακά­λυψη των κουώρκς που θεωρούνται δομικοί λίθοι των στοιχειωδών σωματιδίων. Από την προηγηθείσα περιγραφή κουώρκς συνάγεται ότι αυτά μοιάζουν με τα άτομα της μεριστής ουσίας αφού έχουν Κίνηση και Αυτοτέλεια (Ζωή) αλλά δεν φαίνεται να ταυτίζονται με τα άτομα της μεριστής ουσίας γιατί τα κουώρκς θεωρούνται ότι είναι πολλών κατηγοριών ενώ τα άτομα της μεριστής ουσίας θεωρούνται ότι είναι όλα ίδια μεταξύ τους (άσχετα αν έχουν διαφορετική δυ­ναμικότητα).

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: