ΛΥΚΟΜΙΔΗΣ

Φιλοσοφία, μυσταγωγία και επιστήμη

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ

Posted by lykofron στο 30/01/2010

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΥΑΝΔΡΟΣ οδός Ακαδημίας 88, οροφος 5ος πλησίων της πλατείας Κάνιγγος

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μια εκτεταμένη ανάλυση ενός πολύ σημαντικού θέματος, την Πυθαγόρειο Αριθμολογία σύμφωνα με τις απόψεις του πυθαγορείου φιλοσόφου Σπυρίδωνος Νά­γου (τα κείμενα του Νάγου παραθέτονται με πλάγιους χαρακτήρες). Ο Σπυρίδων Νάγος (κατά τον μαθητή του Ιωάννη Βασιλή) μπορεί να ειπωθεί αδίσταχτα ότι, ζωντάνεψε την αρχαία Ελληνική σκέψη και φιλοσοφία. Ανέσυρε από τα βάθη των αιώνων και από τα άδυτα των αρχαίων Μυστηρίων αλήθειες, τις ανασύνθεσε και παρουσίασε πλήρες φιλοσοφικό και βιονομικό σύστημα, με το οποίο εξηγούσε όλα τα αινίγματα της Φύσης και του πνεύματος και ικανοποιούσε την πιο ανήσυχη και απαιτητική σύγχρονη σκέψη. Τις αρχές αυτού του συστήματος πρώτος αυτός εφάρμοζε με αυστηρότητα σαν κανόνες του καθημερινού του βίου και καλούσε τους μαθητές του και τους ακροατές του να τις ακολουθήσουν.

Για την Πυθαγόρεια αριθμολογία([1]) έχουν γραφή πολλά βιβλία. Το βιβλίο όμως αυτό περιλαμβάνει απόψεις που για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι αποτελεί την γνήσια Πυθαγόρεια Αριθμολογία, καθώς όλες οι άλλες απόψεις είναι επηρεασμένες από την Καββαλά και γενικά από την εβραϊκή βιβλική παράδοση και θεωρούν ως «ιερούς» αριθμούς π.χ. τον αριθμό 7 (γιατί ο Γιαχβέ δημιούργησε τον κόσμο σε 7 ημέρες), τον αριθμό 12 (γιατί οι φυλές του Ισραήλ ήταν 12) κλπ, πράγμα που κατά την γνώμη μου είναι ή απλώς αυθαίρετο ή, τουλάχιστον,  καθαρά βιβλικό.  Ομοίως,  ορισμένα από αυτά τα βιβλία, σχετίζονται με τους λεγομένους λεξαρίθμους([2]) που επίσης κατά την γνώμη μου είναι αυθαίρετο.

Η Αριθμολογία είναι επιστήμη του εσωτερισμού. Εκ της επιστήμης της Αριθμολογίας προήλθε η μαθηματική επιστήμη, για την οποία σημασία έχει μόνον το πλήθος και η συμπλοκή των αριθμών δια των διαφόρων πράξεων, αναφερομένων πάντοτε στην έννοια της ποσότητας και των σχέσεων αυτών προς άλλους αριθμούς. Την επιστήμη της Αριθμολογίας, την οποίαν χρησιμοποιούσε ο εσωτερισμός, πρώτος ο Πυθαγόρας εκ των ένδον αυτού έφερε στην επιφάνεια της ανθρώπινης σκέψεως, χωρίς όμως να έχει κατανοηθεί επαρκώς μέχρι τώρα απ’ τους ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο καταβάλλεται δια του βιβλίου προσπάθεια ώστε να γίνει κατανοητή η αριθμολογία και παράλληλα να δειχθεί, ότι οι απόψεις του Πυθαγόρα που διατυπώθηκαν πριν 2500 χρόνια είναι όχι μόνον σύμφωνες με τις απόψεις της σύγχρονης επιστήμης, αλλά περιλαμβάνονται και θέματα που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί από την επιστήμη και θα αποτελέσουν αντικείμενο των μελλοντικών ανακαλύψεων.

Η αριθμολογία αναφέρεται στις ουσίες και στις μορφές της Φύσεως, γιατί οι μορφές της Φύσεως δεν είναι παρά αριθμοί και οι σχηματιζόμενες περί αυτών έννοιες από τον ανθρώπινο νου μόνον με τις έννοιες των αριθμών μπορούν να παρασταθούν. Το άπειρο πλήθος των μορφών της Φύσεως και η ακατάπαυστη μεταμόρφωσή τους δεν είναι παρά έννοιες αριθμών. Οι αριθμοί χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες όπως στους περιττούς και στους άρτιους, στους απλούς και στους σύνθετους κλπ. Η διάκριση των αριθμών σε περιττούς και άρτιους έχει μεγάλη σημασία γιατί συσχετίζεται, όπως θα δούμε σ’ αυτό το βιβλίο, με τις δυο κοσμογονικές ουσίες της Φύσεως, την Μεριστή και την Αμέριστη. Επίσης και η διάκριση των αριθμών σε απλούς και σε σύνθετους έχει επίσης μεγάλη σημασία γιατί συσχετίζεται, όπως θα δούμε, με τις εξελικτικές βαθμίδες του πνεύματος.

Κατά τον Νάγο «Η Αριθμολογία, αποτελεί το μέσο με το οποίο συνεννοούνται οι Θεοί δηλαδή αποτελεί την γλώσσα των Θεών([3]), η οποία δεν έχει περιορισμούς στην έκταση της και είναι άπειρη όπως άπειρη είναι η έννοια των αριθμών, ενώ αντίστοιχα η γλώσσα των ανθρώπων είναι πεπερασμένη. Η αριθμολογία είναι η γλώσσα των Θεών γιατί η έννοια των αριθμών αναφέρεται: α) Σ’ όλες τις σχέσεις της λειτουργίας των κόσμων, στους νόμους εκείνους οι οποίοι προκαλούν αυτές τις λειτουργίες και στα επακόλουθα τους [και] β) σ’ όλες τις εμφανίσεις του Πνεύματος, στις σχέσεις του Πνεύματος προς τις λειτουργίες των κόσμων, στις ενεργητικές δυνάμεις του πνεύματος και στους Νόμους εκείνους οι οποίοι το εξελίσσουν απείρως».

Ο πνευματικός κόσμος (οι Θεοί) χρησιμοποιούν γλώσσα που βασίζεται στην αριθμολογία, γιατί μια τέτοια γλώσσα «δεν έχει περιορισμούς στην έκταση της και είναι άπειρη όπως άπειρη είναι η επέκταση των αριθμών». Οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε καν να φανταστούν πως μπορεί να είναι συγκροτημένη «η γλώσσα των Θεών». Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε ότι η εσωτερική «γλώσσα» για την λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι είναι δημιούργημα του ανθρώπου, είναι γλώσσα αριθμητική (δυαδικός κώδικας) και η καταγραφή όλων των πληροφοριών στην μνήμη τους (είτε πρόκειται για κείμενο είτε πρόκειται για εικόνα είτε πρόκειται για ήχους) γίνεται με τον δυαδικό κώδικα.

Επίσης, όπως γνωρίζουμε από την Αστροφυσική, όλες οι λειτουργίες των κόσμων περιγράφονται με μαθηματικές εξισώσεις. Με βάση αυτές τις εξισώσεις οι αστροφυσικοί μπορούν σήμερα να υπολογίζουν τις κινήσεις των αστέρων και τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τους, καθώς και τους νόμους που διέπουν τις κινήσεις τους. Οι μηχανικοί με βάση μαθηματικές εξισώσεις μπορούν να υπολογίζουν όλες τις λειτουργίες των μηχανισμών που επινοούν και εξυπηρετούν τις καθημερινές μας ανάγκες κλπ. Όλα αυτά δείχνουν την δύναμη των αριθμών στην περιγραφή της Φύσεως.

Πέραν αυτών, που σε γενικές γραμμές μας είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστά, αν θέλαμε να δημιουργήσουμε μια νέα γλώσσα, που να μην έχει τους περιορισμούς των σύγχρονων γλωσσών αναφορικά με το πλήθος των λέξεων και την λεπτότητα των εννοιών που πρέπει να εκφράζουν ώστε α) να αποδίδονται όλες οι έννοιες με λέξεις και όχι με τον περιφραστικό τρόπο, όπως συμβαίνει σήμερα και β) να είναι εύπλαστη και εξελίξιμη ώστε εκ των ήδη υπαρχουσών λέξεων να μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες λέξεις, οι οποίες να περιγράφουν κάθε νέα έννοια που ο άνθρωπος θα ανακάλυπτε, τότε μόνον τα μαθηματικά θα μας εξασφάλιζαν αυτήν την δυνατότητα.

Ένα άλλο άγνωστο μέχρι τώρα θέμα είναι ότι οι αριθμοί εκτός από την ποσοτική τους έννοια έχουν και ποιοτική και με την ποιοτική τους έννοια χαρακτηρίζονται ως Μονάδες. Στο βιβλίο αυτό, εξετάζονται ο σκοπός, η δράση και η συνεργασία αυτών των Μονάδων, οι οποίες, όπως θα δούμε, είναι οι Νόμοι της λειτουργούσης θείας Φύσεως και αναφέρεται, όπου απαιτείται, η θέση της επιστήμης. Η ανάλυση αυτή γίνεται πάντα σύμφωνα με προσωπικές μου απόψεις, όπως εμπεριέχονται σε άλλα κείμενα, ώστε να γίνουν εύκολα κατανοητά ακόμα και από αναγνώστες που για πρώτη φορά ασχολούνται με τέτοιου είδους φιλοσοφικά θέματα.

Για την κατανόηση αυτού του βιβλίου επομένως θεωρώ ότι πρέπει να προηγηθεί απαραίτητα η μελέτη του έτερου βιβλίου μου «Ο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ», στον οποίο βασίζονται πολλά από τα θέματα που στην Πυθαγόρειο Αριθμολογία πραγματεύομαι.

Ελπίζω να προβληματίσω τον αναγνώστη αυτού του βιβλίου ώστε να ασχοληθεί ευρύτερα με το θέμα της αριθμολογίας το οποίο είναι ουσιώδες για κάθε άνθρωπο. Και αυτό γιατί δεν αρκεί η αρετή για την πνευματική μας αναβάθμιση. Χρειάζεται και η γνώση.

Στυλιανός Τάκας

Πτυχιούχος Φυσικής και της Νομικής σχολής


[1] Για την διδασκαλία του Πυθαγόρα δεν έχουν διασωθεί βιβλία του ιδίου του Πυθαγόρα ούτε των αμέσων μαθητών του πλην του  Φιλολάου, ο οποίος, λέγεται, ότι ήταν από τους «ακουσματικούς» του μαθητές δηλαδή από μαθητές που δεν είχαν εισδύσει στα ενδότερα της Πυθαγορείου διδασκαλίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην σιωπή επί των διδασκαλιών που είχε επιβληθεί από τον ίδιο τον Πυθαγόρα για τα λεγόμενα και τα δρώμενα στους ενδότερους κύκλους του συστήματός του. Αυτά που γνωρίζουμε σήμερα προέρχονται από πολύ μεταγενεστέρους (μαθητές μαθητών του κλπ) με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τι είναι ορθό και τι παραποιημένο.

[2] Βλ. σχετικά στον δικτυότοπο http://www.schizas.com/lexarithmos/index.php?

[3] βλ. στο βιβλίο μου «ο Πυθαγόρειος εσωτερισμός» κεφ. 8.1.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: